Tỉnh thành:
Thứ 5, 29/03/2018 Còn 3 ngày
Cần sang nhượng lại quán Coffee Rovina Bến Tre
Địa chỉ: Bến Tre
Điện thoại: 0938763791
Tỉnh thành: Bến Tre
Thứ 4, 28/03/2018 Còn 2 ngày
Tại quán không người coi cần sang lại mặt bằng
Địa chỉ: Vĩnh Long
Điện thoại: 01203406969
Tỉnh thành: Vĩnh Long
Thứ 3, 27/03/2018 Còn 1 ngày
Cần Sang Quán Nhậu
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trừơng Tộ, p Bình Khánh, Tp. Long Xuyen
Điện thoại: 0921476367
Tỉnh thành: An Giang
Hồ Sơ Ứng Viên