Tỉnh thành:
Thứ 3, 28/08/2018 Còn 4 ngày
Sang quán hoặc cho cho thuê
Địa chỉ: Cần Thơ
Điện thoại: 0985959448
Tỉnh thành: Cần Thơ
Thứ 2, 27/08/2018 Còn 3 ngày
Sang quán do k có người quản lí. Giá thương lượng
Địa chỉ: Cần Thơ
Điện thoại: 0963441104
Tỉnh thành: Cần Thơ
Thứ 6, 24/08/2018 Còn 0 ngày
Sang Quán
Địa chỉ: Cần Thơ
Điện thoại: 0945263283
Tỉnh thành: Cần Thơ
Hồ Sơ Ứng Viên